Lenistwo ekipy Antosika

Zazwyczaj grupa przejmująca władzę kipi pomysłami i energią do działania. Zazwyczaj. Jeśli drużyna jest mało przebojowa lub brakuje jej wiedzy i doświadczenia, to lider ich motywuje lub dobiera sobie nowych ludzi. Oczywiście przy założeniu, że lider ma kompetencje i jest osobą potrafiącą podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Tyle teoria. (więcej…)


Chrześcijańskie miłosierdzie obce posłowi Bartosikowi

Nikt nigdy w Polsce nie głosił gotowości do przyjmowania terrorystów. W imię chrześcijańskiego miłosierdzia gotowi byliśmy udzielić pomocy ludziom, którzy uciekali przed wojną. Gotowi byliśmy udzielić wsparcia ludziom uciekającym przed fundamentalistami z ISIS. Niestety w chrześcijańskiej Polsce, która wydała na świat Apostoła Miłosierdzia naszych czasów – Jana Pawła II – fanatyzm katolicki nie tylko nie udziela pomocy, ale zamyka drzwi przed potrzebującymi wsparcia. W przemowie z okazji Święta Wojska Polskiego poseł Ryszard Bartosik (PiS) wpisał się w ten typowo polsko-katolicki fanatyzm. Zapomniał, że Chrystus też był uchodźcą i szukał pomocy. (więcej…)


I tego chciałeś Grzegorzu Dyndało?

Szorstki kolego, Romualdzie Antosiku – I tego chciałeś?  Chciałeś D. Jasaka (PiS) na fotelu przewodniczącego rady miasta?

Jeszcze pół roku temu mógłbyś mówić, że to czysta pragmatyka, aby zbudować większość w radzie. Burmistrz Czapla mógł z Marczewskim, to Ty możesz z Jasakiem. Pół roku temu część Twoich wyborców próbowałaby to zrozumieć. Po tym jak PiS niszczy praworządność i demokrację w Polsce, taki ruch jest już niezrozumiały, jest nie do zaakceptowania! Tym ruchem podpalasz za sobą ostatnie mosty. To jest droga jednokierunkowa.

Miarą Twojego upadku niech będzie przypomnienie, że burmistrz Czapla przez 12 lat nie wyniósł żadnego pisowca do rangi zastępcy burmistrza, a tym bardziej przewodniczącego rady. Flirtował i układał się z PiS-em przez osiem lat, ale nie spalił za sobą mostów.

Dariusz Młynarczyk


Publiczne groźby posła Bartosika

Poseł Ryszard Bartosik przybył na sesję rady powiatu, podczas której wnosiłem o przyjęcie apelu w sprawie Zamachu na ziemię. Rozumem, że czuł się zobowiązany, aby bronić propozycji rządowych. Jednak styl w jakim to uczynił urąga wszelkim standardom. Poseł rządzącej partii nie może sobie pozwalać na emocjonalne pouczanie radnych jak mają się zachowywać w trakcie sesji rady. Nie może w gniewie rzucać sformułowań w stylu, iż ziemi nie będą dzierżawić rolnicy z urzędów marszałkowskich spod znaku PO czy PSL, a będą dzierżawić prawdziwi rolnicy! Jak mam to rozumieć panie pośle? W przetargach organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wygrywać będą tylko rolnicy z legitymacją PiS? Przynależność do PO czy PSL będzie eliminowała z przetargu z przyczyn formalnych? Obserwując wasze poczynania z Trybunałem Konstytucyjnym boję się, że jesteście do tego zdolni. (więcej…)


Wiara miłości, a nie nienawiści

Jan Paweł II całuje Koran. Franciszek myje stopy uchodźcom. Wiara miłości. Wiara dzieci tego samego Boga. Do przemyślenia wszystkim szerzącym nienawiść, którzy wszędzie widzą tylko terrorystów, a nie ludzi w potrzebie.

Czy w masie uchodźców mogą być potencjalni zamachowcy? Jest to prawdopodobne, ale to zadanie dla służb specjalnych, by ich wyłapywać. Nam nie wolno uogólniać, że każdy uchodźca to terrorysta, że każdy muzułmanin to zamachowiec. (więcej…)


Turkowski PSL razem z PiS przeciwko rolnikom

Wbrew polityce władz krajowych PSL, lokalni działacze tej partii w Radzie Powiatu Tureckiego sankcjonują pomysły rządowe razem z PiS. Nie po raz pierwszy wybierają taki układ, odrzucając zdrowy rozsądek i poświęcając interes polityczny swojego stronnictwa. O tyle to zaskakujące, że pisowska trójka radnych nie jest potrzebna PSL do utrzymania większości w radzie. Przygotowana przez rząd ustawa o obrocie ziemią zawiera bardzo niebezpieczne rozwiązania, szkodzące interesom nie tylko rolników. Patrz mój projekt apelu rady powiatu w sprawie Zamachu na ziemię. (więcej…)