Zmiany w zarządzie PO

Rada Platformy Obywatelskiej w powiecie tureckim na posiedzeniu w dniu 20 marca 2016 r. dokonała zmian w składzie zarządu powiatowego. Konieczność uzupełnień wyniknęła m.in. z powodu złożenia rezygnacji przez Irenę Tomaszak-Zesiuk z funkcji wiceprzewodniczącej. Była posłanka pozostaje członkiem rady powiatowej. Na wiceprzewodniczących Zarządu PO w powiecie tureckim wybrani zostali: Marek Drzewiecki oraz Zbigniew Korzeniwoski. Rada dokooptowała też dwóch nowych członków zarządu: Piotra Rybarskiego i Arkadiusza Tomczyka. (więcej…)

Podatki tylko w dół

W sobotę 3 października zwołałem konferencję prasową na turkowskim skwerze Józefa Mehoffera.

Zmieniamy Polskę

Od 8 lat zmieniamy Polskę. Polacy mogą być dumnie ze swojego kraju i swoich osiągnięć. Rozwijamy się. Nasz Produkt Krajowy Brutto (PKB) w ciągu 8 lat wzrósł o 24%. Nie dajmy sobie wmówić, że tak wygląda Polska w ruinie. Polska się zmienia, Polska się rozwija i nie możemy zawrócić z tej drogi.

Tak, chodzi o Waszą przyszłość.

#KochamPolskę

Polska przyszłości – program PO (2015)

Na konwencji Platformy Obywatelskiej, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Sali Ziemi, zaprezentowano program wyborczy „POLSKA PRZYSZŁOŚCI”. Rozwiązania w nim zaproponowane to połączenie liberalnych rozwiązań gospodarczych z wrażliwością społeczną. Platforma proponuje zlikwidowanie składek na ZUS oraz NFZ i zastąpienie ich jednym skonsolidowanym podatkiem dochodowym, który mógłby wejść w życie w 2018 r. Dochód miałby być naliczany na członka rodziny, co pozwoli wspomóc najmniej zarabiające rodziny. (więcej…)

Materiały wyborcze

Nowoczesne Społeczeństwo, Niskie Podatki – OSTATNI liderem