BARKA zaprasza

Spotkanie edukacyjne dot. współpracy jst z organizacjami obywatelskimi oraz zasadami powoływania powiatowych / gminnych rad pożytku publicznego
Organizatorzy:
  1. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka (Barbara Sadowska)
  2. Starosta Turecki (Mariusz Seńko)
  • 14.30 - przywitanie gości oraz wprowadzenie w tematykę spotkania - Mariusz Seńko (Starosta Turecki)
  • 14.45 - nowe perspektywy w rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce; rola powiatowych / gminnych rad pożytku publicznego - Barbara Sadowska (Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu)
  • 15.15 - dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej w powiecie tureckim - Magdalena Ciołek (Spółdzielnia Socjalna "Powrócisz Tu" w Turku)
  • 15.30 - model partnerstwa lokalnego jako koniecznego warunku dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej - Jacek Pęczak (Stowarzyszenie "Przystań" w Turku)
  • 16.00 - dyskusja i podsumowanie