Moderatorzy odnowy wsi

Konferencja regionalna nt. tworzenia systemu wsparcia dla wielkopolskich sołectw
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW organizuje w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konferencję regionalną dla kandydatów na moderatorów odnowy wsi oraz przedstawicieli sołectw, które przystąpiły do programu w 2014 r. Celem konferencji będzie omówienie koncepcji wsparcia wielkopolskich sołectwa przez moderatorów odnowy wsi. Ich zadaniem będzie wspieranie społeczności lokalnych w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi, w szczególności w zakresie opracowania strategii lub planów odnowy.