Polskie regiony – nowe otwarcie

Konferencja samorządowa pt. "Polskie regiony - nowe otwarcie" organizowana jest w ramach prac nad nowym programem Polska Obywatelska 2.0 Kluczowe dla regionów podejmuje się bez konsultacji z marszałkami, a spory kompetencyjne między władzą samorządową i rządową, staja się zagrożeniem dla realizacji niektórych przedsięwzięć. Codzienna praktyka pokazuje, że potrzebne są zmiany dotyczące ustroju samorządów regionalnych, ich kompetencji i finansowania - aby będąc fundamentem demokratycznego państwa, mogły spełniać przypisaną im funkcję. W konferencji wezmą udział m.in.:

  1. Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  2. Grzegorz Schetyna - przewodniczący Platformy Obywatelskiej
  3. Tomasz Siemoniak - wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej