Referendum

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 13 maja 2015 r. wniosek o przeprowadzenie referendum, a senat bezwzględną większością głosów wyraził zgodę na jego przeprowadzenie. Głosowanie odbędzie się 6 września 2015 r. Polacy będą mogli odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. czy są za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do sejmu,
  2. czy są za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa,
  3. czy są za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Tags:

    Bookings: