VETO dla cen śmieci w Turku

  • Miejscemiasto Turek
  • Efekt2.000 podpisów w 9 dni
  • AutorPO Turek

Platforma Obywatelska zorganizowała akcję zbierania podpisów pod projektem uchwały rady miasta w sprawie obniżenia stawek za odpady komunalne w Turku.

W pierwszym dniu akcji na deptaku 650-lecia zaledwie w 2,5 h udało się zebrać ponad 300 podpisów. Po dziewięciu dniach liczba ta zbliżyła się do 2000. Podpisy wraz z projektem uchwały zostaną złożone na ręce burmistrza i/lub przewodniczącego rady. Inicjatywa „VETO dla cen śmieci w Turku” przygotowała projekt uchwały, obniżający stawki do 12,00 zł za śmieci zmieszane i 8,00 zł za śmieci segregowane.

Przyjęte przez Radę Miejską Turku ceny za śmieci spotkały się z bardzo dużym sprzeciwem ze strony mieszkańców. Uchwalone stawki w wys. 17,00 zł od osoby za śmieci zmieszane oraz 13,10 zł od osoby za śmieci segregowane zostały skalkulowane pod nowo powoływaną spółkę komunalną, wydzielaną z dotychczasowego PGKiM. Pomysł burmistrza oraz koalicji PiS, SLD, TS i RiP polegał ponadto na tym, aby spółce bez przetargu powierzyć na 20 lat gospodarowanie odpadami w mieście. Na szczęście ten szkodliwy manewr udało się zablokować, w głównej mierze dzięki Dariuszowi Młynarczykowi. Wykazał on, że dwie uchwały śmieciowe przyjęte przez radnych są niezgodne z prawem i zostały uchylone przez wojewodę oraz RIO. Pozwoliło to wymusić przeprowadzenie przetargu, który daje szansę na niższe ceny śmieci.