Budżet bezradności

(I część wystąpienia podczas debaty budżetowej)

Panie przewodniczący, rozpoczęła się nowa kadencja samorządu, więc uchwały budżetowej nie powinno się analizować jedynie w znaczeniu księgowym. Dlatego moja wypowiedź będzie składała się z dwóch części. Do części księgowej odniosę się nieco później, gdyż rozmieszczenie odpowiednich kwot w działach, rozdziałach i paragrafach ma także szersze znaczenie. Budżet jest realną, bo wyrażoną w pieniądzu, zapowiedzią zamierzeń i planów koalicji rządzącej. Niestety nie mieliśmy dotąd okazji wysłuchać oficjalnego expose zarządu powiatu. (więcej…)

Powiatowy Titanic (budżet 2012)

Czy ktoś jeszcze trzyma budżetowy ster?

Zdając sobie sprawę z ograniczonego obecnie dostępu do wielu źródłowych informacji, to i tak z lektury budżetu 2012 można pokusić się o prognozę, że powiat w tym roku czekają finansowe turbulencje. Przyjęty budżet jest dokumentem pozbawionym jakiegokolwiek pomysłu na wyprowadzenie powiatu z kryzysu, spowodowanego przede wszystkim skrajnie nieodpowiedzialną polityką finansową starosty R. Bartosika w kadencji 2006-2010. Oczywiście źródłem finansowych problemów powiatów jest także ich strukturalne niedofinansowanie. (więcej…)

Wnioski do budżetu na rok 2010

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały nr VIII/85/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Turku przedkładam wnioski do budżetu na rok 2010. Wnoszę o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na następujące inwestycje: (więcej…)

Wnioski do budżetu na rok 2009

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały nr VIII/85/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Turku przedkładamy wnioski do budżetu na rok 2009. Wnosimy o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na następujące inwestycje: (więcej…)