Dobra, Kawęczyn – XXV lat samorządu

Uroczystości XXV-lecia samorządu terytorialnego w Polsce jest okazją do podsumowania osiągnięć i sukcesów polskich gmin. To także okres uhonorowania wszystkich, którzy w minionym ćwierćwieczu dołożyli swoją cegiełkę do rozwoju samorządności. Nie bez kozery mówi się, że reforma samorządowa była najbardziej owocną ze wszystkich wprowadzonych w wolnej Polsce. To dzięki niej w dużej mierze uwolniono energię Polaków, którzy po okresie komunizmu z entuzjazmem zaczęli odbudowywać więzi społeczne i pracować na rzecz lokalnych społeczności. Szczególne słowa uznania należą się radnym I kadencji (więcej…)