Dbajmy o inwestorów, dbajmy o architekturę

Bardzo trudno jest znaleźć kompromis pomiędzy uwarunkowaniami, wynikającymi z wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego turkowskiej starówki, a wymogami inwestora, lokującego kilkumilionowy kapitał w jedną z kamienic na Placu Wojska Polskiego. Problem staje się jeszcze większy, jeśli stan techniczny budynku nie pozostawia wątpliwości – lepiej wyburzyć i stawiać od podstaw niż brnąć w szalenie kosztowne remonty. (więcej…)