Chrześcijańskie miłosierdzie obce posłowi Bartosikowi

Nikt nigdy w Polsce nie głosił gotowości do przyjmowania terrorystów. W imię chrześcijańskiego miłosierdzia gotowi byliśmy udzielić pomocy ludziom, którzy uciekali przed wojną. Gotowi byliśmy udzielić wsparcia ludziom uciekającym przed fundamentalistami z ISIS. Niestety w chrześcijańskiej Polsce, która wydała na świat Apostoła Miłosierdzia naszych czasów – Jana Pawła II – fanatyzm katolicki nie tylko nie udziela pomocy, ale zamyka drzwi przed potrzebującymi wsparcia. W przemowie z okazji Święta Wojska Polskiego poseł Ryszard Bartosik (PiS) wpisał się w ten typowo polsko-katolicki fanatyzm. Zapomniał, że Chrystus też był uchodźcą i szukał pomocy. (więcej…)

Publiczne groźby posła Bartosika

Poseł Ryszard Bartosik przybył na sesję rady powiatu, podczas której wnosiłem o przyjęcie apelu w sprawie Zamachu na ziemię. Rozumem, że czuł się zobowiązany, aby bronić propozycji rządowych. Jednak styl w jakim to uczynił urąga wszelkim standardom. Poseł rządzącej partii nie może sobie pozwalać na emocjonalne pouczanie radnych jak mają się zachowywać w trakcie sesji rady. Nie może w gniewie rzucać sformułowań w stylu, iż ziemi nie będą dzierżawić rolnicy z urzędów marszałkowskich spod znaku PO czy PSL, a będą dzierżawić prawdziwi rolnicy! Jak mam to rozumieć panie pośle? W przetargach organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wygrywać będą tylko rolnicy z legitymacją PiS? Przynależność do PO czy PSL będzie eliminowała z przetargu z przyczyn formalnych? Obserwując wasze poczynania z Trybunałem Konstytucyjnym boję się, że jesteście do tego zdolni. (więcej…)

Turkowski PSL razem z PiS przeciwko rolnikom

Wbrew polityce władz krajowych PSL, lokalni działacze tej partii w Radzie Powiatu Tureckiego sankcjonują pomysły rządowe razem z PiS. Nie po raz pierwszy wybierają taki układ, odrzucając zdrowy rozsądek i poświęcając interes polityczny swojego stronnictwa. O tyle to zaskakujące, że pisowska trójka radnych nie jest potrzebna PSL do utrzymania większości w radzie. Przygotowana przez rząd ustawa o obrocie ziemią zawiera bardzo niebezpieczne rozwiązania, szkodzące interesom nie tylko rolników. Patrz mój projekt apelu rady powiatu w sprawie Zamachu na ziemię. (więcej…)

Budżet bezradności

(I część wystąpienia podczas debaty budżetowej)

Panie przewodniczący, rozpoczęła się nowa kadencja samorządu, więc uchwały budżetowej nie powinno się analizować jedynie w znaczeniu księgowym. Dlatego moja wypowiedź będzie składała się z dwóch części. Do części księgowej odniosę się nieco później, gdyż rozmieszczenie odpowiednich kwot w działach, rozdziałach i paragrafach ma także szersze znaczenie. Budżet jest realną, bo wyrażoną w pieniądzu, zapowiedzią zamierzeń i planów koalicji rządzącej. Niestety nie mieliśmy dotąd okazji wysłuchać oficjalnego expose zarządu powiatu. (więcej…)

Seńko starostą

Radni V kadencji Rady Powiatu Tureckiego odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania. Inauguracyjna sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Koninie na dzień 1 grudnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięło 19 na 21 radnych.

Wybrane zostało prezydium rady oraz nowy zarząd powiatu. Przewodniczącym rady został Tadeusz Gebler (PSL), za który głosowało 19 radnych. Wiceprzewodniczącymi zostali: Mariusz Kubiak (PiS) i Andrzej Sochacki (TS). Obu wybrano stosunkiem głosów 16 „za” przy 3 „przeciw”. (więcej…)