Poparcia w II turze nie udzielamy

W związku z licznymi zapytaniami informuję:

Zarząd Platformy Obywatelskiej w powiecie tureckim na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2014 r. jednogłośnie podjął decyzję o nieudzielaniu poparcia żadnemu z kandydatów na urząd burmistrza Turku w II turze wyborów.

Zbigniew Korzeniowski, udzielając poparcia burmistrzowi Z. Czapli, podjął samodzielną decyzję. Zbigniew Korzeniowski nie jest członkiem zarządu powiatowego PO, a jedynie przewodniczącym jednego z kół PO na terenie naszego powiatu.

Dariusz Młynarczyk

Wywieś biało-czerwoną

Podobnie jak rok temu na skwerze J. Mehoffera przy Placu Sienkiewicza, Platforma Obywatelska zorganizowała akcję rozdawania flag narodowych mieszkańcom Turku. W samo południe 10 listopada, każdy kto zadeklarował wywieszenie flagi z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 XI otrzymał biało-czerwoną. (więcej…)

Wsparcie wicemarszałka

We wtorek 28 października, w Klubie Tęcza w Turku, Platforma Obywatelska przedstawiła swoich kandydatów w wyborach do sejmiku, rady miasta i rady powiatu. Podczas Konwencji Wyborczej poseł Irena Tomaszak-Zesiuk zaprezentowała także kandydata na burmistrza Dariusza Młynarczyka. Przedstawiając lidera turkowskiej PO podkreśliła, iż współpracuje z nim już od blisko 10 lat, gdyż na niwie politycznej poznali się w 2005 roku. Podziwia go za to, że kiedy mówi o tym, co chce zrobić, to od razu szuka odpowiedzi na podstawowe pytania – jak i kiedy. (więcej…)

Tereny pokopalniane jako obszary strategicznej interwencji

Głównym przesłaniem konferencji był apel do samorządowców z powiatu tureckiego (wójtów i burmistrzów) o aktywny udział w konsultacjach nad projektem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Lider PO zwrócił uwagę, że podczas oficjalnych konsultacji, które odbyły się w październiku w auli PWSZ w Koninie, słyszalny był głos samorządowców z powiatu konińskiego. Natomiast poza mało konkretnym wystąpieniem wójta Przykony żaden z turkowskich wójtów i burmistrzów nie zabierał głosu. Były starosta z niepokojem przyjął bierność włodarzy gmin, czemu dał wyraz na konferencji. (więcej…)