Interpelacja: zakorkowany powiat

Na IV sesji Rady Powiatu Tureckiego (27.04.2015) poprosiłem o informacje o zarejestrowanych pojazdach w Turku i powiecie tureckim wg stanu na dzień: 1 stycznia 2007, 1 stycznia 2011 i 1 stycznia 2015. Odpowiedzi pisemnej udzielił dyrektor Wydziału Komunikacji Jan Kubacki. (więcej…)