Powiatowy Titanic (budżet 2012)

Czy ktoś jeszcze trzyma budżetowy ster?

Zdając sobie sprawę z ograniczonego obecnie dostępu do wielu źródłowych informacji, to i tak z lektury budżetu 2012 można pokusić się o prognozę, że powiat w tym roku czekają finansowe turbulencje. Przyjęty budżet jest dokumentem pozbawionym jakiegokolwiek pomysłu na wyprowadzenie powiatu z kryzysu, spowodowanego przede wszystkim skrajnie nieodpowiedzialną polityką finansową starosty R. Bartosika w kadencji 2006-2010. Oczywiście źródłem finansowych problemów powiatów jest także ich strukturalne niedofinansowanie. (więcej…)