Lenistwo ekipy Antosika

Zazwyczaj grupa przejmująca władzę kipi pomysłami i energią do działania. Zazwyczaj. Jeśli drużyna jest mało przebojowa lub brakuje jej wiedzy i doświadczenia, to lider ich motywuje lub dobiera sobie nowych ludzi. Oczywiście przy założeniu, że lider ma kompetencje i jest osobą potrafiącą podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Tyle teoria. (więcej…)

Turkowski PSL razem z PiS przeciwko rolnikom

Wbrew polityce władz krajowych PSL, lokalni działacze tej partii w Radzie Powiatu Tureckiego sankcjonują pomysły rządowe razem z PiS. Nie po raz pierwszy wybierają taki układ, odrzucając zdrowy rozsądek i poświęcając interes polityczny swojego stronnictwa. O tyle to zaskakujące, że pisowska trójka radnych nie jest potrzebna PSL do utrzymania większości w radzie. Przygotowana przez rząd ustawa o obrocie ziemią zawiera bardzo niebezpieczne rozwiązania, szkodzące interesom nie tylko rolników. Patrz mój projekt apelu rady powiatu w sprawie Zamachu na ziemię. (więcej…)

Korepetycje – przemilczany dotąd problem

W lutym na posiedzeniu Komisji Edukacji poruszyłem problem konieczności pobierania płatnych korepetycji przez sporą część uczniów turkowskich szkół średnich. Zgłaszali się do mnie rodzice, którzy uważali, że część nauczycieli nieformalnie „przymusza” uczniów do korzystania z płatnych zajęć, np. poprzez zaniżanie ocen i sugerowanie, że uczeń powinien nadrobić materiał korzystając z tzw. korków. Odzew na komisji był raczej sceptyczny. Głosy typu „że wkładam kij w mrowisko”, „po co mi to”, „tak było, jest i będzie” nie były odosobnione. (więcej…)

Dobra, Kawęczyn – XXV lat samorządu

Uroczystości XXV-lecia samorządu terytorialnego w Polsce jest okazją do podsumowania osiągnięć i sukcesów polskich gmin. To także okres uhonorowania wszystkich, którzy w minionym ćwierćwieczu dołożyli swoją cegiełkę do rozwoju samorządności. Nie bez kozery mówi się, że reforma samorządowa była najbardziej owocną ze wszystkich wprowadzonych w wolnej Polsce. To dzięki niej w dużej mierze uwolniono energię Polaków, którzy po okresie komunizmu z entuzjazmem zaczęli odbudowywać więzi społeczne i pracować na rzecz lokalnych społeczności. Szczególne słowa uznania należą się radnym I kadencji (więcej…)

Smorawińskiego – czas decyzji

Od 9 lat mam niezmienny pogląd, że większość ulic powiatowych w Turku powinno przejmować miasto – sukcesywnie i bez stawiania warunków nie do spełnienia przez powiat. Parametry drogi powiatowej spełnia jedynie kilka ulic: Legionów Polskich, Piłsudskiego, Dworcowa, Chopina, Kolska Szosa, Słoneczna. Pozostałe ulice powiatowe są typowymi drogami osiedlowymi, o znaczeniu lokalnym, przebiegającymi bardzo często przez tereny budownictwa wielorodzinnego. Stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. (więcej…)

Interpelacja: zakorkowany powiat

Na IV sesji Rady Powiatu Tureckiego (27.04.2015) poprosiłem o informacje o zarejestrowanych pojazdach w Turku i powiecie tureckim wg stanu na dzień: 1 stycznia 2007, 1 stycznia 2011 i 1 stycznia 2015. Odpowiedzi pisemnej udzielił dyrektor Wydziału Komunikacji Jan Kubacki. (więcej…)