Smorawińskiego. Kontrolowany przeciek narzędzie mnacisku na burmistrza?

Ulica Smorawińskiego jest najkrótszą drogą powiatową, nie tylko w samym Turku, ale nawet w skali całego powiatu. Nie spełnia żadnych kryteriów przynależnych drogom kategorii powiatowej. Jest osiedlową uliczką, obsługującą teren budownictwa mieszkaniowego. Przy niej mieści się jedno  z większych turkowskich przedszkoli. Codziennie z ulicy korzysta blisko 1 tys. mieszkańców. Ulica Smorawińskiego nigdy nie powinna być zaliczona do dróg powiatowych. Na nieszczęście mieszkańców stało się tak na początku lat 90-tych ubiegłego wieku.

Sprawa modernizacji ul. Smorawińskiego w Turku weszła do agendy samorządowców od momentu zebrania przez mieszkańców tej ulicy kilkudziesięciu podpisów pod petycją, którą odczytali na jednej z sesji rady powiatu. Sprawę podjął radny Młynarczyk (mieszkaniec tejże ulicy), który praktycznie co sesję upominał się o jej przebudowę. Na sesjach rady powiatu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej wspomagał od czasu do czasu radny Marczewski. (więcej…)

Smorawińskiego – czas decyzji

Od 9 lat mam niezmienny pogląd, że większość ulic powiatowych w Turku powinno przejmować miasto – sukcesywnie i bez stawiania warunków nie do spełnienia przez powiat. Parametry drogi powiatowej spełnia jedynie kilka ulic: Legionów Polskich, Piłsudskiego, Dworcowa, Chopina, Kolska Szosa, Słoneczna. Pozostałe ulice powiatowe są typowymi drogami osiedlowymi, o znaczeniu lokalnym, przebiegającymi bardzo często przez tereny budownictwa wielorodzinnego. Stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. (więcej…)

Smorawińskiego miejską ulicą?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wniosłem projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego o pozbawieniu ul. Smorawińskiego w Turku kategorii drogi powiatowej. Efekt zostanie uzyskany jeżeli burmistrz Turku wyda pozytywną opinię, a rada miejska zaliczy ulicę do kategorii dróg gminnych. Jest to ulica typowa osiedlowa, o znaczeniu lokalnym, przebiegająca przez teren budownictwa wielorodzinnego. Przy niej zlokalizowane jest Przedszkole nr 5 w Turku. (więcej…)

Interpelacja: ulice miejskie

Uczestnicząc w sesjach rady miasta uderzyła mnie skłonność radnych miejskich do narzekania i składania interpelacji dot. ulic powiatowych. Doskonale zdawali sobie sprawę, że to wykracza poza ich kompetencje, ale to im w niczym nie przeszkadzało. Koronnym argumentem jaki używali to taki, iż ulice powiatowe leżą przecież w mieście. (więcej…)