Budżet bezradności

(I część wystąpienia podczas debaty budżetowej)

Panie przewodniczący, rozpoczęła się nowa kadencja samorządu, więc uchwały budżetowej nie powinno się analizować jedynie w znaczeniu księgowym. Dlatego moja wypowiedź będzie składała się z dwóch części. Do części księgowej odniosę się nieco później, gdyż rozmieszczenie odpowiednich kwot w działach, rozdziałach i paragrafach ma także szersze znaczenie. Budżet jest realną, bo wyrażoną w pieniądzu, zapowiedzią zamierzeń i planów koalicji rządzącej. Niestety nie mieliśmy dotąd okazji wysłuchać oficjalnego expose zarządu powiatu. (więcej…)

Trzeba z żywymi naprzód iść

Przemówienie Starosty Tureckiego z okazji 71 rocznicy zbrodni katyńskiej

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Dlaczego wspominamy wydarzenia sprzed siedemdziesięciu jeden lat po tamtej zbrodni? Przede wszystkim dlatego, że pamiętamy o niej. O zbrodni i o jej ofiarach. Pamiętamy o tych, którzy oddali życie, w Katyniu i w wielu innych miejscach. Jesteśmy tutaj także dlatego, bo Katyń stał się w najgłębszym tego słowa znaczeniu mitem, na bazie którego próbowano budować komunistyczne państwo. (więcej…)

Gala Samorządowa 2011

Miłosz Olek trener Szkółki Piłkarskiej „OLO” z Władysławowa podczas Spotkania Noworocznego 21 stycznia 2011 r. otrzymał z rąk Starosty Tureckiego Dariusza Młynarczyka „Złoty Herb Powiatu Tureckiego”. Galę jak co roku zorganizował Samorząd Powiatu Tureckiego i Miasta Turku oraz Samorząd Gospodarczy.

Spotkanie otworzyły przemówienia Starosty Dariusza Młynarczyka, Burmistrza Zdzisława Czapli i Prezesa TIG Tomasza Wroniaka. Głos zabrała również Poseł Irena Tomaszak – Zesiuk. (więcej…)