Interpelacja: ulice miejskie

Uczestnicząc w sesjach rady miasta uderzyła mnie skłonność radnych miejskich do narzekania i składania interpelacji dot. ulic powiatowych. Doskonale zdawali sobie sprawę, że to wykracza poza ich kompetencje, ale to im w niczym nie przeszkadzało. Koronnym argumentem jaki używali to taki, iż ulice powiatowe leżą przecież w mieście. (więcej…)