Publiczne groźby posła Bartosika

Poseł Ryszard Bartosik przybył na sesję rady powiatu, podczas której wnosiłem o przyjęcie apelu w sprawie Zamachu na ziemię. Rozumem, że czuł się zobowiązany, aby bronić propozycji rządowych. Jednak styl w jakim to uczynił urąga wszelkim standardom. Poseł rządzącej partii nie może sobie pozwalać na emocjonalne pouczanie radnych jak mają się zachowywać w trakcie sesji rady. Nie może w gniewie rzucać sformułowań w stylu, iż ziemi nie będą dzierżawić rolnicy z urzędów marszałkowskich spod znaku PO czy PSL, a będą dzierżawić prawdziwi rolnicy! Jak mam to rozumieć panie pośle? W przetargach organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wygrywać będą tylko rolnicy z legitymacją PiS? Przynależność do PO czy PSL będzie eliminowała z przetargu z przyczyn formalnych? Obserwując wasze poczynania z Trybunałem Konstytucyjnym boję się, że jesteście do tego zdolni. (więcej…)

Turkowski PSL razem z PiS przeciwko rolnikom

Wbrew polityce władz krajowych PSL, lokalni działacze tej partii w Radzie Powiatu Tureckiego sankcjonują pomysły rządowe razem z PiS. Nie po raz pierwszy wybierają taki układ, odrzucając zdrowy rozsądek i poświęcając interes polityczny swojego stronnictwa. O tyle to zaskakujące, że pisowska trójka radnych nie jest potrzebna PSL do utrzymania większości w radzie. Przygotowana przez rząd ustawa o obrocie ziemią zawiera bardzo niebezpieczne rozwiązania, szkodzące interesom nie tylko rolników. Patrz mój projekt apelu rady powiatu w sprawie Zamachu na ziemię. (więcej…)

Zamach na ziemię

Podczas ostatniej Rady Powiatu Tureckiego zgłosiłem do porządku obrad projekt apelu w sprawie zamachu na ziemię. Intencja była jasna. Chciałem, aby rada wyraziła swój sprzeciw wobec niebezpiecznych zapisów zawartych w wersji rządowej ustawy o obrocie ziemią. Proponowałem, aby apel przesłać na ręce prezydenta, marszałków sejmu i senatu, premiera oraz do przewodniczących sejmowej i senackiej komisji rolnictwa. Niestety głosami głównie PSL (?) i PiS apel nie został przyjęty. (więcej…)