Interpelacja: stan zatrudnienia

Na III sesji Rady Powiatu Tureckiego (30.01.2015) złożyłem zapytanie odnośnie stanu zatrudnienia w kilku jednostkach organizacyjnych powiatu, w przeliczeniu na etaty i liczbę pracowników. Z odpowiedzi udzielonej pisemnie przez wicestarostę Ryszarda Bartosika wynika iż: (więcej…)