Nieprawidłowości w szpitalu, wątpliwości z najmem pomieszczeń przez szkołę muzyczną oraz likwidacja MOS-u były głównymi tematami VII sesji Rady Powiatu Tureckiego. Wcześniej w ramach interpelacji i zapytań dopytywałem o postępy w badaniu skali niepokojącego zjawiska jakim jest wymuszanie przez część środowiska nauczycielskiego korzystania przez uczniów z korepetycji. Tajemnicą poliszynela jest, iż świadomie i celowo zaniża się uczniom oceny, by w ten sposób skłonić ich rodziców do wyasygnowania dodatkowych pieniędzy na płatne korki. Proceder wyjątkowo szkodliwy i społecznie uderzający głównie w uczniów z mniej zamożnych rodzin.

Problem zgłaszałem na lutowym posiedzeniu Komisji Edukacji. Do tej pory wszyscy słyszeli o nieprawidłowościach, ale nie było odważnych, by nazwać rzecz po imieniu i postawić problem na forum publicznym. O wynikach ankiety i metodyce jej przeprowadzenia Komisja Edukacji ma zostać poinformowana jeszcze w czerwcu br.

Wróciłem także do tematów podnoszonych na poprzedniej sesji: strategii powiatu tureckiego i kilkusethektarowego kompleksu pod tzw. inwestycje „greenfield”. Starosta poinformował, iż wg specjalistów Zintegrowaną Strategię Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego, opracowaną w ramach Partnerstwa Lokalnego, można będzie przyjąć jako strategię rozwoju powiatu. Zgodził się także z koniecznością wyszukania i wypromowania nieruchomości przeznaczonych pod duże inwestycje zagraniczne.

Dyrektor szpitala łamał prawo

Rada powiatu podzieliła stanowisko Komisji Rewizyjnej i podjęła uchwałę o uznaniu za zasadną skargę złożoną na dyrektora SP ZOZ w Turku przez NZOZ Vita s.c. z Kłodawy w zakresie przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na usługi medyczne w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć. Skarga dotyczyła:

  1. nieudzielania informacji o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu,
  2. odrzucenia oferty skarżącej z uwagi na niespełnienie warunków formalnych,
  3. podpisania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego do wnoszenia odwołań.

Rada uznała za zasadny drugi i trzeci zarzut. NZOZ Vita nie zezwolono na uzupełnienie braków w złożonej ofercie wbrew przyjętemu regulaminowi konkursu. Ponadto dyrektor szpitala podpisał umowę ze zwycięzcą konkursu przed upływem terminu wyznaczonego do wnoszenia odwołań. Wątpliwości budzi także data podpisania umowy z uwagi na dzień, w którym dyrektor miał mieć rozpisany urlop.

Na moje zapytanie o stanowisko zarządu powiatu w zaistniałej sytuacji, starosta odpowiedział, iż na najbliższym posiedzeniu zarząd zajmie się tą sprawą i wówczas zostaną wyciągnięte stosowne wnioski.

Szkoła muzyczna nie płaci czynszu

Na sesji podnosiłem kwestię niepłacenia czynszu przez szkołę muzyczną oraz sprawę dwuznacznej roli jaką odegrał Henryk Kranc. Państwowa Szkoła Muzyczna w Turku wynajmuje pomieszczenia od Liceum Ogólnokształcącego o łącznej powierzchni 662,44 m2. Przy moich wątpliwościach czy uchwała zarządu powiatu z 2007 r. zezwalająca na zawarcie umowy użyczenia na czas nieokreślony jest prawnie obowiązująca, radca prawny starostwa odpowiedział, że jest ona w obrocie prawnym, bo nie została zakwestionowana przez wojewodę. Zwróciłem wówczas uwagę, że tego rodzaju uchwały zarządu powiatu nie są przesyłane do wojewody, bo nie muszą. Pod uchwałą zarządu powiatu podpisał się ówczesny członek zarządu radny Henryk Kranc, który jednocześnie był dyrektorem szkoły muzycznej.

Likwidacja MOS

Rada powiatu podjęła uchwałę o likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu z dniem 30 września 2015 r. O zamiarze likwidacji powiadomiono wcześniej rodziców. Pozytywną opinię wydał Wielkopolski Kurator Oświaty. Negatywne opinie wyraziły związki zawodowe.

Dariusz Młynarczyk