W słoneczne przedpołudnie 5 listopada 2014 r. skwer 650-lecia w Tokarach (gm. Kawęczyn) został oddany do użytku. Symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Dariusz Młynarczyk – z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Jan Nowak – wójt gminy Kawęczyn, Konrad Ambroziak – sołtys sołectwa Tokary, Teresa Kęska – kierownik USC w Kawęczynie i Maria Nykiel.

Projekt „Zielona ścieżka do historii Tokar – projekt zagospodarowania terenu zieleni” uzyskał dofinansowanie samorządu województwa w III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w 2013 r. w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Całkowita wartość zadania wynosiła 64.094,48 zł, w tym:

  • dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 30.000 zł
  • wkład finansowy gminy: 13.914,52 52
  • wkład własny mieszkańców: 20.179,96 zł

W ramach projektu wykonano ścieżkę spacerową o szerokości 1,5 m z kostki brukowej, zamontowano tablice informacyjno-edukacyjne „Tokary wczoraj”, „Tokary dziś”, „Jubileusz 650-lecia Tokar” i „Tokary z lotu ptaka”, ławki parkowe oraz stół betonowo-drewniany do gry w szachy. Mieszkańcy dokonali nasadzeń drzew i krzewów, a także wysiali trawę pod urządzenie trawnika.

W drugiej części uroczystości oficjalnie oddano do użytku „Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary Pierwsze”. Projekt pod taką nazwą uzyskał dofinansowanie w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w 2014 r. Dzięki temu zagospodarowano przestrzeń publiczną przy gminnym boisku sportowym. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30.000 zł pozwoliły zamontować altanę ogrodową wraz z wyposażeniem (5 stołów i 10 ławek), zakupiono grill ogrodowy oraz wykonano chodnik z kostki brukowej.

Pozyskanie dofinansowania nie byłoby możliwe bez zaangażowania i aktywności mieszkańców Tokar.

Zdjęcia i informacje: www.iTurek.net oraz www.wow.umww.pl