Będzie wstępna dokumentacja na budowę kolei do Turku. Dzisiaj Zarząd Województwa Wielkopolskiego (PO/PSL) zatwierdził tryb zamówienia publicznego na jej opracowanie. Powołał także skład komisji konkursowej. W jej skład wejdą m.in. wicestarosta Władysław Karski oraz zastępca burmistrza Joanna Kędziora-Misiak. Tak jak pisałem w styczniu projekt kolei do Turku toczy się własnym, właściwym torem.

O wizji budowy linii kolejowej z Konina do Turku publicznie zabierałem głos wielokrotnie. W ostatnich miesiącach nie komentowałem jednak, ani nie prostowałem plotek i bredni jakie ukazywały się m.in. na lokalnych portalach. W tym całym medialnym i plotkarskim zamieszaniu napisałem w styczniu tekst Projekt kolei do Turku toczy się własnym, właściwym torem. Bo sprawy tak się toczyły i toczą. A że w międzyczasie samorząd Konina wykazał się skrajnie egoistyczną i krótkowzroczną postawą, to już jego odpowiedzialność. Zwłaszcza w kontekście sprawiedliwej transformacji, którą będzie musiała przejść Wielkopolska wschodnia. A tam także będą preferowane projekty wymuszające współpracę z sąsiednimi samorządami. Wymowne też było milczenie niektórych polityków, którzy jeszcze do niedawna aspirowali do miana liderów subregionu Wielkopolski wschodniej.

Będzie wstępna dokumentacja na budowę kolei do Turku. Przetarg już za kilka, kilkanaście dni

Za kilka może kilkanaście dni ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla budowy kolei z Konina do Turku. Dzisiaj Zarząd Województwa Wielkopolskiego (PO/PSL) zatwierdził tryb zamówienia oraz powołał skład komisji przetargowej. W jej skład weszli jako członkowie między innymi: wicestarosta Władysław Karski oraz zastępca burmistrza Turku Joanna Kędziora-Misiak.

Teraz niewiadomą pozostaje, czy do przetargu staną oferenci, a jeżeli tak, to czy zdążą z opracowaniem dokumentacji do końca listopada 2021 r. Wierzę, że tak się stanie. Wówczas będziemy mogli się przekonać czy projekt kolei do Turku PiS traktuje poważnie czy tylko pijarowo i politycznie. Niezakwalifikowanie do finalnego etapu projektu budowy linii kolejowej z Konina do Turku, który idealnie wpisuje się w założenia programu Kolej Plus obciąży wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. Do tej pory rządząca w kraju formacja nie podjęła żadnych kroków w celu przedłużenia dalej linii z Turku do Łodzi w następnym etapie. Apelowałem o to do wiceministra Waldemara Budy, posła PiS pochodzącego z Turku. W tekście z lutego br. pytałem: Czy PiS, w tym Waldemar Buda, jest za budową kolei Turek – Łódź? Przypomnę jeden akapit z tamtego artykułu.

Być może PiS faktycznie chce zapobiec dalszemu wykluczeniu kolejowemu Turku. Jeżeli nie jest to tylko projekt pijarowy, to ta formacja powinna rozpocząć w łódzkim sejmiku debatę oraz przygotowania do projektu Łódź – Uniejów – Turek. PiS powinno zrobić to, o co zadbała Platforma Obywatelska w wielkopolskim sejmiku.

Dariusz Młynarczyk