Panie burmistrzu, czy pan jeszcze nad tym panuje?

Śmieci w Turku są zdecydowanie za drogie. Prawdopodobnie mamy najwyższe stawki w Wielkopolsce. Odpowiedzialnymi za taki stan rzeczy są radni koalicji TS/PiS i SLD, której rzecznikiem w tej i innych sprawach stał się ostatnio pan radny Marczewski. Niestety pan burmistrz Czapla dał przyzwolenie, a może nawet sygnał do uprawiania takiej polityki śmieciowej w Turku.

W ostatnim czasie na łamach lokalnych mediów ukazały się dwa kuriozalne teksty na temat gospodarowania odpadami w mieście. Pod pierwszym podpisał się Waldemar Trojan (kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami w turkowskim magistracie). Pod drugim swój podpis złożył Tadeusz Czerwiński (zastępca burmistrza). Ich wiarygodność i kompetencje są wątpliwe. Obaj są odpowiedzialni za wdrażanie pomysłu swojego pryncypała, czyli pozaprawne, pozakonkursowe próby zapewnienia 20-letniego monopolu dla PGKiM. To rozwiązanie na szczęście udało się zablokować.

Panowie publicznie prowadzą kuriozalną polemikę, zarzucając sobie nieznajomość odpowiednich dokumentów. Zastępca burmistrza nie zgadza się ze swoim podwładnym i publicznie go poucza, przy czym jednocześnie oświadcza, że diametralnie nie zgadza się z polityką swojego szefa burmistrza Czapli. Niesłychane! Panie burmistrzu, czy pan jeszcze nad tym panuje?

W interesie monopolistów, a nie mieszkańców

Najsmutniejszy w tym wszystkim jest fakt, że ani W. Trojan ani T. Czerwiński nie optują za obniżeniem cen śmieci. Reprezentują interesy monopolistów, a nie mieszkańców. Pan kierownik (chyba w imieniu burmistrza? oraz monopolisty PGKiM) na siłę próbuje udowadniać, że turkowskie stawki za odpady są właściwe, a pan zastępca broni interesów innego monopolisty „Orlego Stawu”. Jak to lobbyści, kłócą się, czy na zagospodarowaniu posegregowanych śmieci zarabiać ma PGKiM czy Orli Staw. Zarabiać kosztem mieszkańców oczywiście.

Niezbędna jest wola do obniżenia stawek

Obniżenie cen śmieci w Turku może nastąpić, nawet do poziomu 8 zł na osobę. Dziesiątki przykładów samorządów (większych, mniejszych, porównywalnych do Turku) daje podstawę do takich twierdzeń. Niezbędna jest jednakże wola przeprowadzenia obniżek. Nie ma takiej woli ani TS/PiS pod kierownictwem burmistrza Czapli ani SLD pod kierownictwem radnego Marczewskiego. Taką wolę ma Platforma Obywatelska, co udowodniła zbierając ponad 2.000 podpisów. Sprawę obniżki cen śmieci traktujemy niezwykle poważnie. To jest jeden z głównych naszych postulatów. W najbliższej kadencji będzie to dla nas jeden z głównych priorytetów do załatwienia.

Dariusz Młynarczyk

foto: M. Derucki - mojturek.blogspot.com