Uroczystości XXV-lecia samorządu terytorialnego w Polsce jest okazją do podsumowania osiągnięć i sukcesów polskich gmin. To także okres uhonorowania wszystkich, którzy w minionym ćwierćwieczu dołożyli swoją cegiełkę do rozwoju samorządności. Nie bez kozery mówi się, że reforma samorządowa była najbardziej owocną ze wszystkich wprowadzonych w wolnej Polsce. To dzięki niej w dużej mierze uwolniono energię Polaków, którzy po okresie komunizmu z entuzjazmem zaczęli odbudowywać więzi społeczne i pracować na rzecz lokalnych społeczności. Szczególne słowa uznania należą się radnym I kadencji

W Kawęczynie uroczystości połączono z wmurowaniem kamienia węgielnego pod rozbudowę urzędu gminy. To była również okazja do wręczenia podziękowań i okolicznościowych dyplomów radnym wszystkich kadencji, sołtysom, szefom jednostek organizacyjnych gminy. Specjalnym gościem był senator Ireneusz Niewiarowski, którego nagrodzono tytułem Honorowego Obywatela gminy Kawęczyn. Warto podkreślić, iż Jan Nowak obchodził swój jubileusz 25-lecia pełnienia funkcji wójta.

W Dobrej świętowano nie tylko z okazji XXV-lecia samorządu, ale też Centrum Kultury, które zostało powołane też 25 lat temu. Na zaproszenie burmistrza Andrzeja Piątkowskiego specjalnym gościem spotkania dobrskich samorządowców był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. W trakcie uroczystej sesji pośmiertnie odznaczono pierwszego burmistrza Dobrej Wiktora Witolda Ereta, któremu przyznano Honorową Odznakę Zasłużony dla gminy Dobra – Bene Meritus.

Dariusz Młynarczyk