Podczas II sesji Rady Powiatu Tureckiego (22.12.2014) złożyłem interpelację dotyczącą wykupu nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę powiatową Izabelin – Chrząblice. Inicjatywa byłą pokłosiem rozmowy z panią sołtys wsi Izabelin i wizytacji w terenie. Nieutwardzona droga jest sporym problemem dla mieszkańców, zwłaszcza w czasie większych opadów czy roztopów. Sytuacja jest na tyle zaskakująca, że powiat poniósł wydatki na wykup gruntów, uzyskał pozwolenie na budowę, a inwestycja nigdy nie ruszyła, poza markowanymi działaniami przedłużającymi pozwolenie.

Odpowiedzi pisemnej udzielił mi starosta Mariusz Seńko. 26 listopada 2010 r. wydano decyzję na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno – Chrząblice na długości 2,014 km. Na mocy tej decyzji powiat turecki stał się właścicielem 97 działek przeznaczonych pod budowę ww. drogi. Dotychczasowym właścicielom przysługiwało odszkodowanie. Starosta wydał 51 decyzji o ustaleniu odszkodowania za 87 działek, na podstawie których wypłacono łącznie 250.520 zł. W odniesieniu do 10 działek o nieuregulowanych stanach prawnych nie wypłacono odszkodowań. Zgodnie z operatami szacunkowymi wartość tych nieruchomości określona została na kwotę 6.650 zł.

Niewykluczone, iż sprawę będę podnosił podczas sesji budżetowej.