Na III sesji Rady Powiatu Tureckiego (30.01.2015) złożyłem zapytanie odnośnie stanu zatrudnienia w kilku jednostkach organizacyjnych powiatu, w przeliczeniu na etaty i liczbę pracowników. Z odpowiedzi udzielonej pisemnie przez wicestarostę Ryszarda Bartosika wynika iż:

  • w Starostwie Powiatowym w Turku na 1.02.2015 pracuje 116 pracowników (114,45 etatu),
  • w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na 5.02.2015 jest zatrudnionych 114 pracowników (111,66 etatu),
  • w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku stan zatrudnienia na 9.02.2015 wynosi 21 pracowników (21 etatów),
  • w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku na 5.02.2015 jest zatrudnionych 22 pracowników (19,7 etatu).

Z pobieżnej analizy wynika, iż w ciągu minionej kadencji blisko 20% wzrost zatrudnienia nastąpił w DPS w Skęczniewie oraz w ZDP w Turku.