Niewątpliwie Mariola Kadrzyńska-Siwek jest barwną postacią miejskiego samorządu. Jeszcze za kadencji burmistrza Czapli dała się poznać jako radna, która nie przebierała w słowach. Od momentu objęcia przez nią funkcji przewodniczącej rady miasta poziom debaty publicznej ostro zanurkował. Po blisko 4 latach radni PiS nie zdzierżyli – złożyli wniosek o odwołanie przewodniczącej.

Mariola Kadrzyńska-Siwek w 2018 r. została przewodniczącą rady miasta jako zaufana Romualda Antosika. Klub burmistrza, Ziemia Turkowska tworzyło wówczas 14 radnych. Od tamtego czasu z klubu odeszło troje radnych: Maciej Aniołczyk został radnym niezależnym, z kolei Mariola Pacześna i Karol Serafiński zaczęli współpracować z klubem PiS.

Ziemia Turkowska ma tylko jeden głos przewagi w radzie miasta

We wrześniu 2020 r. klub burmistrza Ziemia Turkowska skurczył się do 11 radnych, co stanowiło przewagę jednego głosu w radzie. Można było zastanawiać się, Czy Mariola Kadrzyńska-Siwek straci funkcję przewodniczącej rady miasta? Nic takiego się jednak nie stało, nikt nie złożył wniosku o odwołanie.

Niewątpliwie Mariola Kadrzyńska-Siwek jest barwną postacią miejskiego samorządu. Jeszcze za kadencji burmistrza Czapli dała się poznać jako radna, która nie przebierała w słowach. Od momentu objęcia przez nią funkcji przewodniczącej rady miasta poziom debaty publicznej ostro zanurkował. Co miesiąc oglądamy kiepski spektakl jednego aktora. Styl prowadzenia obrad opisany został w październiku 2021 r. w artykule Skandaliczne prowadzenie obrad rady miasta. Buta i arogancja przewodniczącej.

PiS złożyło wniosek o odwołanie przewodniczącej

4 maja 2022 r. siedmioro radnych PiS złożyło wniosek o odwołanie Marioli Kadrzyńskiej-Siwek z funkcji przewodniczącej rady miasta. W porządku obrad jutrzejszej sesji znalazł się punkt o odwołaniu bliskiej współpracowniczki Romualda Antosika.

Czy burmistrz będzie ją bronił na sesji? Czy stosowna uchwała może być skutecznie przegłosowana?

Szanse na to wydają się niewielkie. Co prawda Ziemia Turkowska jest już znacznie słabsza niż na początku kadencji, ale klub PiS także został osłabiony. Radni Jerzy Pionke oraz Norbert Lament trochę w niejasnych okolicznościach wystąpili z klubu i póki co funkcjonują jako radni niezależni.

Uzasadnienie wniosku o odwołanie przewodniczącej

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku radna Mariola Kadrzyńska-Siwek w naszej ocenie znacznie przekracza zapisane w ustawie kompetencje przypisane przewodniczącemu rady gminy.

Głównymi powodami naszego wniosku jest utrata zaufania oraz sposób prowadzenie sesji Rady Miejskiej Turku, który objawia się brakiem kultury osobistej, nadużywanie przez Przewodniczącą głosu, poprzez wygłaszanie tyrad, narzucaniem jej zaborczej i impertynenckiej narracji …

Przewodnicząca cechuje się apodyktycznością (wyższością nad innymi), co w naszej opinii jest sprzeczne z zasadami samorządności i demokracji.

Jesteśmy przekonani, że w składzie Rady Miejskiej Turku znajdują się radni, którzy potrafiliby zjednoczyć wszystkich radnych i poprawić jakość prowadzenia sesji.

Pod wnioskiem i projektem uchwały podpisali się: Grzegorz Wojtkowiak, Karol Serafiński, Dariusz Jasak, Janina Kolęda, Mariola Pacześna, Maryla Stolarek, Zofia Majka.

Kogo wnioskodawcy mogą mieć na myśli pisząc, że w składzie rady znajdą się osoby do zaakceptowania przez obie strony sporu? Wydaje się, że wchodzić w grę mogą jedynie dwie osoby: Andrzej Perliński lub Maciej Aniołczyk. Czy któryś z nich jest już po słowie z klubem PiS? Okaże się być może już jutro. Warto pamiętać, że to niekoniecznie musi przynieść wygraną w głosowaniu. By doszło do zmiany przewodniczącej, to za ojej odwołaniem musieliby zagłosować wnioskodawcy z PiS, trójka radnych niezależnych (Aniołczyk, Pionke, Lament) oraz przynajmniej jeden z radnych Ziemi Turkowskiej (Perliński?).

Dariusz Młynarczyk