Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach program Kolej+”. Najkorzystniejszą ofertę na projekt liniowy pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” złożyła  poznańska firma BBF sp. z o.o.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu 27 kwietnia 2021 r. ogłosił przetarg na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu budowy nowej linii kolejowej Turek – Konin. Termin nadsyłania ofert minął 1 czerwca. Do przetargu przystąpiło sześciu oferentów.

21 lipca przetarg został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła poznańska spółka BBF. Zrobiono kolejny mały krok w kierunku budowy kolei do Turku.

BBF Sp. z o.o. jest firmą inżynieryjno-doradczą, założoną w 1989 roku, oferującą kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych: od doradztwa, studiów, ekspertyz, analiz kosztów i korzyści (studia wykonalności, przygotowywanie dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznych), nadzorów inwestorskich, poprzez projektowanie, po nadzór prac i zarządzanie realizacją projektu w takich dziedzinach jak: gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska, kolej, drogownictwo, energetyka.

Przypomnijmy, że w przetargu swoje oferty złożyły następujące podmioty:

  • Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o. o. (Warszawa) – cena oferty 845.010 zł;
  • Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. – Lider konsorcjum / Instytut Kolejnictwa – Partner (Warszawa) – cena oferty 1.014.750 zł;
  • Databout Sp. z o.o. (Warszawa) – cena oferty 1.156.200 zł;
  • BBF Sp. z o.o. (Poznań) – cena oferty 682.650 zł;
  • Biuro Projektów Komunikacyjnych Sp. z o.o. (Poznań) – cena oferty 1.702.704 zł;
  • TPF Sp. z o.o. (Warszawa) – cena oferty 1.426.800 zł

Oferta BBF sp. z o.o. z Poznania była zdecydowanie najtańszą. Kryterium ceny w przetargu ważyło jednak tylko 60%. Po 20% punktów można było otrzymać za dodatkowe doświadczenie eksperta w dziedzinie analiz ruchu pasażerskiego oraz za dodatkowe doświadczenie eksperta w dziedzinie analiz ruchowo-eksploatacyjnych.

Dariusz Młynarczyk