Wczoraj upłynął termin na składanie ofert na opracowanie dokumentacji budowy nowej linii kolejowej z Konina do Turku. PKP PLK poinformowały, że planują przeznaczyć ok. 25,6 mln zł na dokumentację projektową. Wpłynęło 9 ofert. Najtańsza opiewa na kwotę ok. 14 mln zł, natomiast najdroższa oferta na ok. 31,6 mln zł

Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku” – to oficjalna formalna nazwa – został ogłoszony 27 lutego 2023 r. Miesiąc wcześniej zarząd województwa wielkopolskiego podpisał z PKP PLK umowę na współfinansowanie projektu.

Wczoraj upłynął termin na składanie ofert

Przed otwarciem ofert zamawiający, czyli PKP PLK S.A., poinformował, że planuje przeznaczyć na to przedsięwzięcie nie więcej niż 25.623.462,09 zł brutto. Do przetargu stanęło 9 firm.

Wpłynęło 9 ofert

Wpłynęło 9 ofert na opracowanie dokumentacji projektowej nowej linii kolejowej z Konina do Turku. Najtańsza opiewa na kwotę ok. 14 mln zł, natomiast najdroższa oferta na ok . 31,6 mln zł.

  • Multiconsult Polska z Warszawy – ok. 16,9 mln
  • Infra – Centrum Doradztwo z Warszawy – ok. 14,5 mln
  • IDOM z Wrocłąwia – ok. 20,8 mln
  • Systra z Paryża (Fr.) – ok. 25,2 mln
  • BPK – POLA z Wrocławia – ok. 31,6 mln
  • Mosty Katowice & Arcadis – 14,1 mln
  • TPF z Warszawy – ok. 17,9 mln
  • BBF z Poznania – ok. 18,3 mln
  • Metroprojekt z Warszawy – ok. 18,8 mln

Dariusz Młynarczyk