Burmistrz odstąpił od umowy z wykonawcą rewitalizacji parku. W ubr. rozważał taki krok, ale ostatecznie wybrał opcję przedłużenia terminu wykonania inwestycji. Termin przekładano trzykrotnie. Stracono rok. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego będzie zagrożona?

Burmistrz Turku oficjalnie poinformował, że odstąpił od umowy z wykonawcą rewitalizacji parku. Termin zakończenia inwestycji przedłużano wykonawcy trzykrotnie. Stracono rok czasu. W lipcu 2022 r. miasto informowało:

W związku z przedłużaniem się prac w parku, rozważając wszystkie warianty począwszy od zerwania umowy z wykonawcą uznaliśmy, że korzystniejsze dla Miasta Turku będzie jej przedłużenie i pozwolenie firmie zakończyć budowę.

– czytamy w komunikacie z 6 lipca 2022 r.

Miasto musi teraz rozpisać przetarg, by wyłonić nowego wykonawcę, który dokończy inwestycję. Czy do końca 2023 r. inwestycja zostanie rozliczona z przyznanej dotacji?

Czy miasto będzie musiało zwrócić unijną dotację?

W wydanym komunikacie znalazła się informacja, że Urząd Marszałkowski w Poznaniu zgodził się na kolejne przesunięcie terminu ostatecznego rozliczenia przyznanej unijnej dotacji. Warto pamiętać, że do końca 2023 r. nie tylko miasto musi rozliczyć się z dotacji z urzędem marszałkowskim, ale także UMWW musi rozliczyć się z Komisją Europejską ze środków z perspektywy 2014-2020.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym końcową datą kwalifikowalności wydatków w ramach projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 jest 31 grudnia 2023 r.

Polska co prawda wychodziła z propozycjami wydłużenia końcowej daty zamknięcia perspektywy 2014-2020, ale jak dotąd Komisja Europejska nie zaakceptowała tych propozycji. KE rozważa jeszcze inne koncepcje jak fazowanie projektów czy uznania niektórych inwestycji za projekty niefunkcjonujące, które mogłyby być rozliczane do 2026 r. Nie jest to jednak na dzisiaj nic pewnego.

Dlatego twierdzenie burmistrza, że pozyskane środki zewnętrzne nie są zagrożone, jest nieco na wyrost.

Będzie tak, jeśli do końca 2023 r. wyłoni się w przetargu nowego wykonawcę, który skończy inwestycję, a miasto rozliczy się z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Pytanie jak inwestycja za ok. 20 mln zł zostanie skontrolowana? Czy zarząd województwa wielkopolskiego „przymknie oko” na problemy z rewitalizacją parku w Turku?

Dariusz Młynarczyk