Romuald Antosik poczuł się urażony filmikiem zamieszczonym w mediach społecznościowych przez opozycyjny klub radnych. Filmik jest kompilacją wypowiedzi burmistrza podczas lutowej sesji rady miasta. Burmistrz Turku pisemnie wezwał radnych do zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych i usunięcia nagrania, w przeciwnym razie skieruje sprawę do sądu. Radni nie zamierzają przepraszać. Od wzniosłości do śmieszności jest tylko jeden krok.

Klub radnych PiS opublikował w mediach społecznościowych filmik będący kompilacją wypowiedzi burmistrza podczas ostatniej sesji rady miasta. Autorzy filmiku zarzucają burmistrzowi, iż kłamał oraz próbował dzielić społeczność jednej ulicy przeciwko drugiej. Burmistrz poczuł się urażony nagraniem i wezwał na piśmie radnych do jego usunięcia i opublikowania przeprosin. Klub PiS już podjął decyzję, że nie będzie przepraszał.

O co toczy się spór?

Spór pomiędzy radnymi a burmistrzem dotyczy tego, kto był autorem propozycji wybrania jednej z kilku inwestycji, zgłaszanych przez radnych PiS, w trakcie dyskusji nad budżetem miasta w roku 2020. Wybranie jednej inwestycji miało zaowocować umieszczeniem jej w budżecie na rok następny i jednogłośne przegłosowanie budżetu. Tak też się stało. Inwestycja znalazła się w budżecie, ale do dzisiaj nie została zrealizowana.

Od wzniosłości do śmieszności tylko jeden krok

Należy podkreślić, że ani w wypowiedziach burmistrza, ani w filmiku radnych PiS nie padają sformułowania, które w potocznym rozumieniu naruszałyby dobra osobiste kogokolwiek. Nastąpiła zwykła różnica zdań, co w polityce jest rzeczą naturalną.

W gruncie rzeczy niepoważne są zachowania jednej i drugiej strony sporu. Przedmiot sporu jest taką błahostką, że aż dziw bierze, że być może będzie musiał się nad nim pochylić sąd. Radni PiS najwyraźniej nie widzą poważniejszych błędów i zaniechań burmistrza Antosika, że czas marnują na publikację takiego filmiku. Burmistrz z kolei nie potrafi wznieść się ponad takie gierki.

Od wzniosłości do śmieszności jest tylko jeden krok – Napoleon Bonaparte

Z filmikiem radnych PiS można zapoznać się —> TUTAJ