Oświadczenie

Radny sejmiku Błażej Spychalski (PiS) podczas wizyty J. Kaczyńskiego w Turku 28.09.2013 r. naruszył moją cześć i dobre imię oświadczając publicznie:

„Dariusz Młynarczyk, były starosta turecki z Platformy Obywatelskiej, skazany prawomocnym wyrokiem sądowym …”.

Informacja o skazaniu jest oczywistym kłamstwem. Radny Prawa i Sprawiedliwości poniżył mnie tym samym w oczach opinii publicznej.

W związku z powyższym stanowczo oświadczam:

Nigdy nie zostałem sądownie skazany. Nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie sądowe.

Niniejszym wzywam pana Błażeja Spychalskiego do sprostowania nieprawdziwych informacji godzących w moje dobre imię oraz opublikowania przeprosin w tygodniku Echo Turku a także na portalach internetowych Turek.net.pl, iTurek.net, Lm.pl

Dariusz Młynarczyk