Z inicjatywy turkowskich działkowców, przede wszystkim pani prezes Anny Urbaniak, zorganizowałem spotkanie z głównym autorem projektu ustawy o ogrodach działkowych posłem PO Stanisławem Huskowskim z Wrocławia. Spotkanie odbyło się w poniedziałek (15 kwietnia 2013 r.) w Klubie Tęcza w Turku. Udział w nim wziął także poseł Tomasz Nowak z Konina oraz niespodziewanie działacze PZD z Kalisza i Słupcy.

Nowe projekty ustaw, które wpłynęly do sejmu, powstały na skutek ubiegłorocznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował i uchylił najważniejsze 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Turkowscy działkowcy chcieli uzyskać informacje „z pierwszej ręki” nt. przygotowanych przez Platformę propozycji. Poseł St. Huskowski przedstawił najważniejsze rozwiązania ustawy, tj.:

  • likwidację PZD i rozdysponowanie majątku tej organizacji pomiędzy skarb państwa i gminy,
  • zachowanie przez działkowców ich praw do swoich altan, obiektów i innych zabudowań,
  • obowiązek podpisania przez gminę bezterminowych umów na prowadzenie ogrodów ze stowarzyszeniami działkowców,
  • dobrowolna przynależność do stowarzyszeń ogrodowych,
  • zwolnienie nieruchomości gruntowych, wraz z posadowionymi na nich budynkami, z podatków i opłat lokalnych, jeżeli były użytkowane dotychczas zgodnie z prawem,
  • ograniczenie wysokości opłaty rocznej do kwoty nie większej niż pięciokrotność wysokości podatku rolnego.

Stanisław Huskowski podkreślił, że projekt, który opracował zespół posłów PO pod jego przewodnictwem, zdecydowanie poprawia sytuację działkowców. Ponadto przytoczył najnowsze opinie prokuratorii generalnej i sądu najwyższego o niekonstytucyjności propozycji ustawowych, przygotowanych przez Polski Związek Działkowców a przedstawianych jako projekt obywatelski.

Dariusz Młynarczyk

Ps. Dziękuję pani Annie Urbaniak za pomysł i pomoc w zorganizowaniu spotkania.