W sobotę 3 października zwołałem konferencję prasową na turkowskim skwerze Józefa Mehoffera.