Na konwencji Platformy Obywatelskiej, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Sali Ziemi, zaprezentowano program wyborczy „POLSKA PRZYSZŁOŚCI”. Rozwiązania w nim zaproponowane to połączenie liberalnych rozwiązań gospodarczych z wrażliwością społeczną. Platforma proponuje zlikwidowanie składek na ZUS oraz NFZ i zastąpienie ich jednym skonsolidowanym podatkiem dochodowym, który mógłby wejść w życie w 2018 r. Dochód miałby być naliczany na członka rodziny, co pozwoli wspomóc najmniej zarabiające rodziny. Najbiedniejsi płaciliby 10% skonsolidowanego podatku. Dzisiaj same składki ZUS i NFZ zabierają im ok. 30% uposażenia. Najlepiej zarabiający zapłaciliby max. 39,5% podatku; przy obecnym systemie płacą oni ok. 43,5% (PIT plus ZUS i NFZ). Zapowiedziano także obniżenie podatku VAT o 1 pkt procentowy od 2017 roku oraz wprowadzenie bonu refundacyjnego na leki.

Platforma proponuje także wprowadzenie jednolitego kontraktu pracy, który miałby zastąpić umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia i o dzieło) zawarte na okres powyżej jednego miesiąca. Okres wypowiedzenia oraz długość urlopu zależne byłyby od stażu pracy. Pomysł z jednolitym kontraktem można by wprowadzić od 2017 roku.

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała także likwidację przywilejów związkowych tzn. likwidację etatów związkowych opłacanych dotąd przez pracodawcę, co spotkało się z entuzjastycznym aplauzem zgromadzonych. Powinny one być finansowane wyłącznie ze składek członkowskich.

Program wyborczy „POLSKA PRZYSZŁOŚCI” – kliknij