W związku z licznymi zapytaniami informuję:

Zarząd Platformy Obywatelskiej w powiecie tureckim na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2014 r. jednogłośnie podjął decyzję o nieudzielaniu poparcia żadnemu z kandydatów na urząd burmistrza Turku w II turze wyborów.

Zbigniew Korzeniowski, udzielając poparcia burmistrzowi Z. Czapli, podjął samodzielną decyzję. Zbigniew Korzeniowski nie jest członkiem zarządu powiatowego PO, a jedynie przewodniczącym jednego z kół PO na terenie naszego powiatu.

Dariusz Młynarczyk