Radni V kadencji Rady Powiatu Tureckiego odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania. Inauguracyjna sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Koninie na dzień 1 grudnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięło 19 na 21 radnych.

Wybrane zostało prezydium rady oraz nowy zarząd powiatu. Przewodniczącym rady został Tadeusz Gebler (PSL), za który głosowało 19 radnych. Wiceprzewodniczącymi zostali: Mariusz Kubiak (PiS) i Andrzej Sochacki (TS). Obu wybrano stosunkiem głosów 16 „za” przy 3 „przeciw”.

Radny Wojciech Rusek zarekomendował Mariusza Seńko (obaj PSL) na stanowisko Starosty Tureckiego. Za byłym dyrektorem ZST w Turku zagłosowało 18 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Wicestarostą został Ryszard Bartosik (PiS), który nie zdobył w ostatnich wyborach mandatu radnego, ale za którym w głosowaniu opowiedziało się 16 radnych, a trzech temu wyborowi było przeciwnych. Na członków zarządu wybrano Jana Koniecznego (RiP), Wojciecha Ruska (PSL) i Krzysztofa Przygońskiego (PSL). Dwaj pierwsi otrzymali 16 głosów „za” przy 3 głosach „przeciw”. Za Krzysztofem Przygońskim głosowało 17 radnych, jeden wstrzymał się od głosu i jeden był przeciw.