Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wniosłem projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego o pozbawieniu ul. Smorawińskiego w Turku kategorii drogi powiatowej. Efekt zostanie uzyskany jeżeli burmistrz Turku wyda pozytywną opinię, a rada miejska zaliczy ulicę do kategorii dróg gminnych. Jest to ulica typowa osiedlowa, o znaczeniu lokalnym, przebiegająca przez teren budownictwa wielorodzinnego. Przy niej zlokalizowane jest Przedszkole nr 5 w Turku.

Tylko w ten sposób można zaplanować niezbędną modernizację ulicy. Tylko miasto może wyłożyć potrzebną kwotę. W budżecie powiatu jest mało prawdopodobne znalezienie środków na tę inwestycję, pomimo relatywnie niewysokiego kosztu takiego przedsięwzięcia.

Na lutowej sesji rady powiatu mieszkańcy odczytali petycję z prośbą o modernizację ulicy i przekazanie jej do zasobów miasta. Przypomnieli, że z podobnymi pismami zwracali się do władz od 2001 roku! 14 lat zwlekania, dyskutowania, powoływania komisji i zespołów, itd. itp. Zdecydowana większość osób decyzyjnych zgadzała się przez lata, że ulica nie wiadomo jak i po co została zaliczona do kategorii dróg powiatowych. 14 lat debatowania, a męskiej decyzji jak brakowało tak brakuje!

Pismo przewodnie oraz projekt uchwały