Pod hasłem In vitro to ludzie, Tak dla In vitro członkowie i sympatycy PO w Turku włączyli się w zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy wprowadzającym finansowanie zabiegów ze środków budżetu państwa.

Niepłodność to postępująca choroba cywilizacyjna. W przyszłości dotknie jeszcze wielu z nas. Musimy być na to przygotowani – przede wszystkim z perspektywy równego dostępu do leczenia. Szacuje się, że w na niepłodność choruje około 3 milionów osób.

Metoda zapłodnienia pozaustrojowego, jest najskuteczniejszą metodą leczenia niepłodności.

Dlatego też członkowie i sympatycy PO w Turku zaangażowali się w zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przywrócenia refundacji leczenia niepłodności, w tym zapłodnienia pozaustrojowego prowadzonego w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji.

Obywatelski projekt ustawy „TAK dla In Vitro” zakłada, że corocznie zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa, będące do dyspozycji Ministra Zdrowia w wysokości nie niższej niż 500 mln zł.

Rokrocznie Minister Zdrowia będzie zobowiązany do przedstawienia kompleksowego planu refundacji.