Przemówienie Starosty Tureckiego z okazji 71 rocznicy zbrodni katyńskiej

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Dlaczego wspominamy wydarzenia sprzed siedemdziesięciu jeden lat po tamtej zbrodni? Przede wszystkim dlatego, że pamiętamy o niej. O zbrodni i o jej ofiarach. Pamiętamy o tych, którzy oddali życie, w Katyniu i w wielu innych miejscach. Jesteśmy tutaj także dlatego, bo Katyń stał się w najgłębszym tego słowa znaczeniu mitem, na bazie którego próbowano budować komunistyczne państwo.

Takie rocznice jak dzisiejsza uczą nas, czym był patriotyzm w czasach wojny. Wówczas polskim patriotom bardzo często przychodziło płacić najwyższą cenę za umiłowanie Polski – tą ceną było życie.

Na szczęście my żyjemy w czasach pokoju. Jednak to nie zwalnia nas, nie zwalnia nikogo, od krzewienia i pielęgnowania postaw patriotycznych. My dorośli mamy wręcz obowiązek zaszczepiać takie postawy wśród młodzieży. By móc to skutecznie robić, powinniśmy zdefiniować czym jest patriotyzm, nowoczesny patriotyzm w czasach pokoju.

Postawmy sobie pytanie – co młodzi Polacy w XXI wieku powinni robić, by wypełnić swój patriotyczny obowiązek? Moim zdaniem powinni nieustannie inwestować w swój osobisty rozwój – kształcić się i zdobywać wiedzę – by później, już w dorosłym życiu oddawać Polsce swoje umiejętności, swoje doświadczenie, swoją wiedzę. To jest właśnie postawa patriotyczna. Patriota w czasach pokoju powinien wspomagać budowę nowoczesnej, innowacyjnej i zamożnej Polski.


Patriotą nie staje się przez to, że obchodzi się hucznie rocznice polskich porażek, klęsk powstańczych czy innych tragedii i katastrof narodowych. Dobrze, że takie ważkie wydarzenia są przypominane – to też jest nasza historia.

Ale jak pisał Adam Asnyk:

Trzeba z żywymi naprzód iść,
Po życie sięgać nowe,
A nie w uwiędłych laurów liść
Z uporem stroić głowę.

Wy nie cofniecie życia fal!
Nic skargi nie pomogą:
Bezsilne gniewy, próżny żal!
Świat pójdzie swoją drogą!

Trzeba z żywymi naprzód iść – więc młodzi przyjaciele kształćcie się, zdobywajcie wiedzę dla siebie, ale i dla naszej ojczyzny. Bądźcie patriotami! Budujcie nowoczesną, innowacyjną i zamożną Polskę.

Dariusz Młynarczyk