Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały nr VIII/85/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Turku przedkładamy wnioski do budżetu na rok 2009. Wnosimy o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na następujące inwestycje:

  • Przebudowa ulicy P.O.W. i Smorawińskiego – 800.000 zł
  • Modernizacja ul. Orzeszkowej – 200.000 zł
  • Aquapark / OSiR ul. Armii Krajowej (dokumentacja) – 150.000 zł
  • Modernizacja stadionu 1000-lecia (przebudowa trybun oraz płyty piłkarskiej) – 2.500.000 zł
  • Studium komunikacyjne miasta – 150.000 zł
  • Ciąg spacerowo-rowerowy wzdłuż torów kolejowych – 200.000 zł
  • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiej – 80.000 zł
  • Plac zabaw / Wyszyńskiego – Uniejowska – 50.000 zł

Radni Platformy Obywatelskiej Dariusz Młynarczyk Janusz Stryczniewicz