Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały nr VIII/85/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Turku przedkładam wnioski do budżetu na rok 2010. Wnoszę o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na następujące inwestycje:

  • Modernizacja ul. Spółdzielców – 800.000 zł
  • Modernizacja stadionu 1000-lecia (przebudowa trybun oraz płyty piłkarskiej) – 2.500.000 zł
  • ORLIK 2012 przy SP nr 1 – 1.200.000 zł
  • Modernizacja ul. Orzeszkowej – 200.000 zł
  • Aquapark / OSiR ul. Armii Krajowej (dokumentacja) – 150.000 zł
  • Studium komunikacyjne miasta – 150.000 zł
  • Ciąg spacerowo-rowerowy wzdłuż torów kolejowych – 200.000 zł
  • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiej – 80.000 zł
  • Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej I etap – 500.000 zł
  • Remont ulicy od Pl. Sienkiewicza do hotelu Arkady – 50.000 zł

Dariusz Młynarczyk

Radny Rady Miejskiej

foto: M. Derucki - mojturek.blogspot.com