Dobiegł końca XV Festiwal Szachowy TUREK 2014, który był rozgrywany w dniach 8-9 listopada w klubie Barbórka. W ramach festiwalu przeprowadzono Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych, Otwarte Mistrzostwa Powiatu w szachach szybkich (P`15), turniej błyskawiczny (P`5), mistrzostwa powiatu szkół podstawowych i gimnazjów oraz turniej VIP-ów. Cieszy zwłaszcza bardzo duża frekwencja w turnieju dziecięcym.

Mam sentyment do tej imprezy. 15 lat temu wymyśliłem ją i przez pierwsze trzy lata współorganizowałem. Działając w imieniu Turkowskiego Towarzystwa Szachowego „Tęcza” nawiązałem współpracę ze Starostwem Powiatowym w Turku i na szczęście ta współpraca przetrwała do dzisiaj. Niemniej mam świadomość, że należałoby nieco zmienić formułę imprezy, wprowadzić trochę innowacji. Już od kilku lat (2-3) chodzi mi po głowie pomysł rozszerzenia festiwalu o inne gry planszowe (warcaby, chińczyk 😉 może go), turniej brydżowy, nocny turniej szachowy, turniej w kloca, itp.

Przeniesienie festiwal np. na czerwiec pozwoliłoby zorganizować pokaz żywych szachów w małym parku przy Miejskim Domu Kultury. Taka plenerowa inscenizacja z szachami w roli głównej, dałaby szansę na zainteresowanie królewską grą większej liczby mieszkańców. Uważam, iż warto o tym pomyśleć.

Dariusz Młynarczyk