Podczas ostatniej Rady Powiatu Tureckiego zgłosiłem do porządku obrad projekt apelu w sprawie zamachu na ziemię. Intencja była jasna. Chciałem, aby rada wyraziła swój sprzeciw wobec niebezpiecznych zapisów zawartych w wersji rządowej ustawy o obrocie ziemią. Proponowałem, aby apel przesłać na ręce prezydenta, marszałków sejmu i senatu, premiera oraz do przewodniczących sejmowej i senackiej komisji rolnictwa. Niestety głosami głównie PSL (?) i PiS apel nie został przyjęty.Poniżej zamieszczam treść apelu oraz link do jego pełnej wersji.

Rada Ministrów 23 lutego 2016 r. przyjęła i skierowała do sejmu projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Przewiduje on wstrzymanie sprzedaży nieruchomości albo ich części na okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy. W intencji autorów ustawa ma chronić przed spekulacyjnym wykupem przez cudzoziemców i służyć głównie do produkcji żywności.

Projekt narusza prawo własności i zbyt ingeruje w prywatny obrót ziemią, gdyż w jego myśl ANR będzie mogła na ogromną skalę korzystać z prawa pierwokupu i wykupu. To krok w kierunku nacjonalizacji. Rządowy projekt ustawy uwsteczni i zablokuje rozwój rodzimego rolnictwa. Ta ustawa to zamach na własność, wartość i dziedziczenie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patrzy na rolnika jak na ułomnego i nieporadnego. Tymczasem polscy rolnicy są  przedsiębiorcami osiągającymi spore sukcesy. Nadwyżka w handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi w roku 2015 była najwyższa w historii. Eksport polskiej żywności był wyższy od importu o 7,7 mld złotych.

Proponowane przepisy w wersji rządowej zahamują obrót ziemią i zmiany w strukturze polskiego rolnictwa. Ustawa jest odpowiedzią na nastroje wśród pewnych grup elektoratu partii rządzącej. Nie rozwiązuje problemów życia codziennego rolników. Idzie w kierunku wykorzystania nastrojów anty mniejszościowych. Służy zbijaniu kapitału politycznego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Poprzednia koalicja rządowa PO/PSL uchwaliła już prawo, które zabezpiecza wykup ziemi przez cudzoziemców. Ustawa ta została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i wejdzie w życie 1 maja 2016 r.

Rada Powiatu Tureckiego apeluje o nieuchwalanie ustawy w wersji rządowej.

Kliknij —> pełna treść projektu apelu