Rada Platformy Obywatelskiej w powiecie tureckim na posiedzeniu w dniu 20 marca 2016 r. dokonała zmian w składzie zarządu powiatowego. Konieczność uzupełnień wyniknęła m.in. z powodu złożenia rezygnacji przez Irenę Tomaszak-Zesiuk z funkcji wiceprzewodniczącej. Była posłanka pozostaje członkiem rady powiatowej. Na wiceprzewodniczących Zarządu PO w powiecie tureckim wybrani zostali: Marek Drzewiecki oraz Zbigniew Korzeniwoski. Rada dokooptowała też dwóch nowych członków zarządu: Piotra Rybarskiego i Arkadiusza Tomczyka.

Aktualny skład zarządu powiatowego:

  1. Dariusz Młynarczyk – przewodniczący
  2. Marek Drzewiecki – wiceprzewodniczący
  3. Zbigniew Korzeniowski – wiceprzewodniczący
  4. Marta Kiszewska – sekretarz powiatu
  5. Natalia Szymańska-Jerzyk – skarbnik powiatu
  6. Tomasz Ochocki – członek zarządu
  7. Piotr Rybarski – członek zarządu
  8. Bartłomiej Stolarek – członek zarządu
  9. Mirosława Śmigaszewska – członek zarządu
  10. Arkadiusz Tomczyk – członek zarządu