Przez lata byłem oponentem i krytykiem polityki burmistrza Czapli. Doceniałem jednak jego intelekt i wiedzę. Historia zapamięta burmistrzowanie Zdzisława  Czapli jako okres dużych inwestycji infrastrukturalnych, które zmieniły Turek. Niemniej cały czas mam wrażenie, że nie wykorzystano wszystkich ówczesnych możliwości, by Turek stał się miastem przyjaznym dla mieszkańców. Potrzebna była zmiana i … wybory wygrał Romuald Antosik.

Oszustwa wyborczego dokonało nie tylko PiS, które zapowiadało pakiet demokratyczny, a knebluje media, opozycję, likwiduje demokrację w Polsce i wprowadza nam PRL bis. Romuald Antosik, który bardzo zbliżył się do PiS i zawarł z nim koalicję, oszustwa wyborczego dokonał rok wcześniej. Zapowiadał zmiany w mieście, zapowiadał rozwój, a faktycznie zwija Turek na potęgę.

A miało być tak pięknie …

Nowy burmistrz swoje obowiązki objął 9 grudnia 2014 r. Rok 2015 i 2016 idzie już na jego konto. Czy w Turku coś przybyło, coś się zmieniło? Trudno dostrzec cokolwiek. Może jednak rok 2017 będzie rokiem przełomu? Burmistrz przygotował projekt budżetu na rok 2017, który po raz kolejny jest niestety przykładem złożenia broni bez walki. Po raz kolejny, bo budżet 2017 w zasadzie nie różni się od tych z lat 2015 i 2016.

Porównajmy liczby, one nie kłamią – wykonanie budżetu 2014 (ostatni rok burmistrza Czapli) kontra projekt budżetu 2017 (autorstwa burmistrza Antosika)

Budżet 2014 (Czapla) Budżet 2017 (Antosik)
Inwestycje majątkowe 11,711 mln 6,566 mln
Drogi publiczne (miejskie) 3,430 mln 2,820 mln
Administracja publiczna 9,076 mln 9,912 mln
– Urząd Miejski 7,718 mln 7,480 mln
– promocja 0,419 mln 0,314 mln
Nadwyżka / deficyt – 0,041 mln + 1,819 mln

Skala zapaści widoczna jak na dłoni. Jest jeszcze bardziej widoczna jak porównamy wydatki na inwestycje miasta z wydatkami gminy wiejskiej Turek, która jest przecież 3-krotnie mniejsza. Nie odnosząc się do polityki wójta Mikołajczyka (nie znam niuansów i szczegółów), to warto odnotować, że na inwestycje przeznacza on nie mniej niż burmistrz Antosik!

Romuald Antosik przez lata głośno domagał się zwiększenia wydatków na promocję. Zmiany nie widać, a jeśli już to na gorsze.

Antosik w butach Czapli

Czy Romuald Antosik był przygotowany do objęcia funkcji burmistrza? Przygotowywał się do tego 4 lata, głośno krytykując dokonania poprzednika. Sprawdźmy więc z kim współpracuje obecny burmistrz. Czy tutaj nastąpiły zmiany?

  1. zastępca burmistrza ds. społecznych – zmiana
  2. zastępca burmistrza ds. inwestycji – bez zmian
  3. sekretarz miasta – bez zmian
  4. skarbnik miasta – bez zmian
  5. prezes PGKiM – bez zmian
  6. prezes PRI – bez zmian
  7. dyrektor MDK – bez zmian
  8. dyrektor biblioteki – zmiana (wątpliwe prawnie powierzenie obowiązków osobie bez kompetencji)
  9. dyrektor muzeum – bez zmian

Zmiany nawet nie ma w zakresie promocji swoich „dokonań”. Burmistrz Czapla wydawał dwutygodnik Info. Burmistrz Antosik też wydaje swoją gazetkę i w dodatku jeszcze się tym chwali na konferencji prasowej, chociaż krytykował za to swojego poprzednika.

Oczywiście nie każda zmiana dla samej zmiany jest dobra i wskazana, ale …

Dariusz Młynarczyk