Interpelacja: Izabelin – Chrząblice

Podczas II sesji Rady Powiatu Tureckiego (22.12.2014) złożyłem interpelację dotyczącą wykupu nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę powiatową Izabelin – Chrząblice. Inicjatywa byłą pokłosiem rozmowy z panią sołtys wsi Izabelin i wizytacji w terenie. Nieutwardzona droga jest sporym problemem dla mieszkańców, zwłaszcza w czasie większych opadów czy roztopów. Sytuacja jest na tyle zaskakująca, że powiat poniósł wydatki na wykup gruntów, uzyskał pozwolenie na budowę, a inwestycja nigdy nie ruszyła, poza markowanymi działaniami przedłużającymi pozwolenie. (więcej…)