Poparcia w II turze nie udzielamy

W związku z licznymi zapytaniami informuję:

Zarząd Platformy Obywatelskiej w powiecie tureckim na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2014 r. jednogłośnie podjął decyzję o nieudzielaniu poparcia żadnemu z kandydatów na urząd burmistrza Turku w II turze wyborów.

Zbigniew Korzeniowski, udzielając poparcia burmistrzowi Z. Czapli, podjął samodzielną decyzję. Zbigniew Korzeniowski nie jest członkiem zarządu powiatowego PO, a jedynie przewodniczącym jednego z kół PO na terenie naszego powiatu.

Dariusz Młynarczyk

Wywieś biało-czerwoną

Podobnie jak rok temu na skwerze J. Mehoffera przy Placu Sienkiewicza, Platforma Obywatelska zorganizowała akcję rozdawania flag narodowych mieszkańcom Turku. W samo południe 10 listopada, każdy kto zadeklarował wywieszenie flagi z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 XI otrzymał biało-czerwoną. (więcej…)