Interpelacja: zakorkowany powiat

Na IV sesji Rady Powiatu Tureckiego (27.04.2015) poprosiłem o informacje o zarejestrowanych pojazdach w Turku i powiecie tureckim wg stanu na dzień: 1 stycznia 2007, 1 stycznia 2011 i 1 stycznia 2015. Odpowiedzi pisemnej udzielił dyrektor Wydziału Komunikacji Jan Kubacki. (więcej…)

Interpelacja: ulice miejskie

Uczestnicząc w sesjach rady miasta uderzyła mnie skłonność radnych miejskich do narzekania i składania interpelacji dot. ulic powiatowych. Doskonale zdawali sobie sprawę, że to wykracza poza ich kompetencje, ale to im w niczym nie przeszkadzało. Koronnym argumentem jaki używali to taki, iż ulice powiatowe leżą przecież w mieście. (więcej…)

Interpelacja: stan zatrudnienia

Na III sesji Rady Powiatu Tureckiego (30.01.2015) złożyłem zapytanie odnośnie stanu zatrudnienia w kilku jednostkach organizacyjnych powiatu, w przeliczeniu na etaty i liczbę pracowników. Z odpowiedzi udzielonej pisemnie przez wicestarostę Ryszarda Bartosika wynika iż: (więcej…)

Interpelacja: Izabelin – Chrząblice

Podczas II sesji Rady Powiatu Tureckiego (22.12.2014) złożyłem interpelację dotyczącą wykupu nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę powiatową Izabelin – Chrząblice. Inicjatywa byłą pokłosiem rozmowy z panią sołtys wsi Izabelin i wizytacji w terenie. Nieutwardzona droga jest sporym problemem dla mieszkańców, zwłaszcza w czasie większych opadów czy roztopów. Sytuacja jest na tyle zaskakująca, że powiat poniósł wydatki na wykup gruntów, uzyskał pozwolenie na budowę, a inwestycja nigdy nie ruszyła, poza markowanymi działaniami przedłużającymi pozwolenie. (więcej…)